Fensmark , 4684 Holmegaard, Næstved kommune

Artikel om Super Brugsen Fensmark fra Næstved Bladet d. 19. januar 2010

Opdateret d. 19-2-2010

En sejlivet overlever - 135 år med SuperBrugsen i Fensmark

Andelstanken blev født i England i midten af i 1800-tallet. I Danmark fængede ideen hurtigt og bredte sig især indenfor landbruget med andelsmejerier, andelsslagterier, indkøbsforeninger etc. Den første brugsforening blev oprettet i Thisted i 1886 og allerede ni år efter fulgte Fensmarks Forbrugsforening efter. Som så mange andre steder i det små og under primitive forhold.
De næste knapt hundrede år blev der etableret omkring 2.000 brugsforeninger over hele landet, inden stagnationen for alvor satte ind. Der havde været dårlige tider i både før - værst under 2. Verdenskrig. Men fra begyndelsen af 1970’erne blev brugsforeninger lukket én efter én over hele landet. Det var især i de små landsbyer, det kneb med at være trofaste over for fællesskabet. Bilen var blevet normal, og store butikker med et mere spændende udvalg end det den lille butik i landsbyen kunne mønstre, lokkede.
I den gamle Holmegaard Kommune var der brugser i Toksværd, Olstrup og Fensmark. Til sidst var det kun brugsforeningen i Fensmark, der var tilbage.
Når Fensmark Brugsforening i modsætning til så mange andre landbrugser klarede sig, skyldes det flere faktorer, men først og fremmest en række fremsynede og initiativrige formænd, bestyrelser og uddelere. En anden vigtig faktor var også den udvikling, der siden 30’erne har været på boligområdet i Fensmark på grund af glasværket og behovet for arbejdskraft.

Fra få m2 til 3.000m2

Initiativtageren til Fensmark Forbrugsforening var førstelærer Kann. Den 9. maj indkaldte han til stiftende generalforsamling i Fensmark Skole. Der mødte mange interesserede og en bestyrelse blev valgt. Den første formand hed Hans P. Christensen og lærer Kann blev den første kasserer. Den første butik blev indrette i ejendommen på Holmegaardsvej 16 med Hans Olsen som den første uddeler.
Til at begynde med holdt butikken kun åbent et par timer dagligt. Men det viste sig hurtigt, at der var god opbakning omkring den nye brugs. Inden længe besluttede bestyrelsen at udvide og bygge en helt ny brugs. Der blev købt en grund lige syd for Fensmark gadekær ud mod Næstvedvej. Bygningen kom til at indeholde et stort butikslokale, lejlighed for uddeleren og diverse lagerlokaler. Penge til byggeriet var lånt, men projektet bæredygtigt. Denne bygning dannede ramme om foreningens virke helt frem til 1966.
Siden er der opkøbt arealer omkring den oprindelige bygning, bygget nye bygninger, ombygget og bygget til af flere gange. I dag er der parkeringsplads, hvor den gamle bygning lå. Forrige store ombygning fandt sted i 2003 med åbningsfest den 23. februar 2004. Dermed var det samlede areal på 3.000m2 med 2.000m2 som salgsareal.

 

Stabile uddelere

Den første uddeler Hans Olsen blev allerede afløst af Jens P. Hansen i 1881. Til gengæld hold denne helt frem til 1922 som den længstblivende uddeler med 41 år. Marius Nielsen tog over og blev på pladsen i 24 år. Han stod for den første modernisering af Fensmark Brugs i 1932. Medlemstallet steg, men især under 2. Verdenskrig prægede vareknapheden brugsens liv. I 1946 sagde Marius Nielsen op og blev afløst af kommis Jørgen Jørgensen, der blev i brugsen som uddeler i syv år.
I 1953 kom Tage Sejling til som uddeler. Han blev valgt blandt 48 andre ansøgere. Det skyldes blandt andet hans “lobby-arbejde”, hvor han på en lånt cykel kørte rundt til de medlemmer, han kunne nå inden generalforsamlingen og fortalte om sine visioner og sin baggrund. Taktikken lykkedes, og han blev den foretrukne blandt de tre udvalgte ansøgere. Med ham som uddeler startede 37 års udvikling og konstant fremgang.
En af de store udfordringer som fremtiden bragte var da Næstved Stor-Center med Bilka blev bygget og stod færdig til indvielse i oktober 1989. Tage Sejling og bestyrelsen valgte at tage at gå aktivt ind i konkurrencen ved at ekspandere, med nye tiltag og ekstra fokus på den gode service. I Tage Sejling tid var der kun kort mellem de utallige udvidelser og moderniseringer.
Næste uddeler blev Lauritz Petersen, der fortsatte moderniseringen. Men efter 6 år på posten døde han pludseligt i 1997.
Igen skulle der så vælges uddeler, og ham, der blev valgt, var relativ ung - kun 30 år, hvilket gav grundlag for lidt skepsis blandt kunder og personale. Men den nye uddeler Hans Larsen viste hurtigt, at han kunne leve op til sit ansvar. I hans tid er SuperBrugsen ombygget flere gange og blevet til det den er i dag med sidste ombygning nu på 3.700m2. Kodeordene var og er god service og et engageret personale. Med Hans Larsen på posten, nu gennem godt 12 år, er stabiliteten blandt stedets uddelere forsat, og resultatet - SuperBrugsen i Fensmark - som den fremstår i dag, er synlig for enhver.

Forside

Borger og samfund

Foto galleri

Links

Priser og betingelser

Kontakt

FENSMARK NET

Vil du være med ?

skriv til    redaktion@fensmark.net  

 

 

© JABO 2009